Bạn mong muốn du học nước ngoài?

Để tích lũy kinh nghiệm học tập và sinh sống ở một môi trường hoàn toàn khác Việt Nam

Bạn có hội đủ những kỹ năng để có thể thành công trong môi trường học tập quốc tế?

Một thế giới rộng mở đang chờ đón bạn, hãy xách ba lô lên và đi!

ADVANTAGES OF STUDY ABROAD

%

Put there study abroad experience on there resume

%

Have used their study-abroad experience as a talking point during an interview

%

Believe the skills acquired abroad helped their resume stand out

%

Of those currently employed found a job within 3 months after graduation

%

Said there time studying abroad influence their career path

%

Of those currently employed are in position where they manage others

Share This